संस्था परिचय

Great Nepal

  GREAT Nepal Pvt. Ltd, the short form of Group of Engineers for Appropriate Technology-Nepal (former GREAT Nepal consultants) is a service oriented consulting firm, equipped with resourceful professionals representing a broad of spectrum of expertise has been managed by a group of young, dynamic and dedicated Engineers working in different sectors of Research & Development, Water supply and sanitation projects, Infrastructure Technology, Local Ropeway Technology, River Crossing Technology, Gravity Ropeway, Tuins, Ghirlings, Roads and Bridges, Energy and engineering including Micro/Mini hydro power since last 10 years.

  3059 Views

  Techno Village as a synonym of Micro and Mini Hydro power Development

   Techno Village Private Limited (TVPL) is the consulting/ contracting business providing consulting services in hydropower. Relying on detailed knowledge of the geology, river characteristics, construction industry and socioeconomic situation in Nepal, Techno Village aims to produce appropriate design and development solutions.

   1852 Views

   Green Tech Nepal Pvt. Ltd.

    Introduction engineering works related to Design, Fabrication and Installation of Steel Structures. The company has also developed its expertise to provide services in Hydro-mechanical Fabrication and Ropeway projects.

    3929 Views

    धौलागिरी सामुदायिक स्रोत विकास केन्द्र (DCRDC) बागलुङ क्षेत्रीय सेवा केन्द्र

     धौलागिरी सामुदायिक स्रोत विकास केन्द्र (DCRDC) बागलुङ समुदायमा आधारित नाफारहित, जातिरहित, राजनीतिक हस्तक्षेपरहित एक गैरसरकारी सामाजिक संस्था हो । यसको स्थापना स्वस्थ समतामूलक न्यायोचित समाजको स्थापनार्थ सामाजिक आन्दोलनलाई सही दिशा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सामाजिक संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार २०५२ कार्तिकमा स्थापना भएकोे हो ।

     1039 Views

     नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा सगरमाथा सामुदायिक विकास केन्द्र

      मोरङको विराटनगर उपमहानगरपालिकास्थित सगरमाथा सामुदायिक विकास केन्द्र वि.सं. २०५४ सालमा स्थापना भई विभिन्न विकासे कार्यक्रमलाई जिल्ला तथा क्षेत्रीयस्तरमा सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस संस्थाले सुशासन, स्वास्थ्य, वातावरण सम्बन्धित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

      1112 Views